Väntetider inom äldreomsorgen

Genomsnittliga väntetider 1.1–30.6.2021

Hemservice: 1,3 vardagar

Stödtjänster: 1,2 vardagar

Närståendevård: 1,1 månader

Effektiverat serviceboende: 3,0 månader