Väntetider inom äldreomsorgen

Genomsnittliga väntetider 1.7–31.12.2020

Hemservice: 1 vardag

Stödtjänster: 1 vardag

Närståendevård: 25 dagar

Effektiverat serviceboende: 3,5 månader