Coronatest

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsholms kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi.

I nuläget görs coronatest för invånare inom samarbetsområdet Korsholm–Vörå vid Korsholms och Oravais hälsovårdscentraler.

I Vasa sjukvårdsdistrikt uppmanas alla ännu att testa sig med låg tröskel. Alla med lindriga symptom och även personer som fått dubbla vaccindoser uppmanas att testa sig. Om du misstänker smitta, kan du via tjänsten omaolo.fi göra en symptombedömning.

Tid för coronatest bokas via webben eller per telefon.

Tidsbokning för coronatest i Korsholm

Webbtidsbokning: https://telecura.korsholm.fi/
Telefon: 06 327 7453 vardagar kl. 8–15. Övriga tider via Vasa centralsjukhus akutpoliklinik: 116 117.

Avboka din tid till hälsovårdscentralens mottagningar om du har förkylningssymptom. 

Om det inte finns tider att boka på webbtidsbokningen i Korsholm, kan du besöka drop in-testningen vid kaserntorget i Vasa. Provtagningen på kasernområdet (mellan Korsholmsesplanaden och Artellgränden). Provtagningen kräver varken remiss eller tidsbokning. 

Läs mer om coronaprovtagningen vid kasernområdet

Provtagningen vid Korsholms HVC

Provtagningen sker utomhus vid hälsovårdscentralens parkering, utanför ingång B. Kör till huvudingången och sväng sedan till höger mot ingång B (följ skyltningen).

Kör fram till en blå barack och in under biltaket. Sitt kvar i bilen, öppna bilrutan och stäng av motorn. Vänta på en skötare, som ger information och tar testet.

Testet tas från näsan.

Om du behöver sjukintyg, begär detta vid provtagning. 

Negativa testsvar meddelas per sms. Om testet är positivt, ringer vi upp.

Har du frågor eller behöver vård p.g.a. dina symptom, ring oss på telefonrådgivningen 06 327 7528 kl. 8–16.

Tidsbokning för coronatest i Vörå

Webbtidsbokning: https://telecura.korsholm.fi/
Telefon: 06 385 2200 vardagar kl. 8–12.

Läs mer om coronatest i Vörå