Coronavaccinering i Korsholm och Vörå

På denna sida informerar kommunen om coronavaccinering. Sidan uppdateras kontinuerligt och här kan man följa med hur vaccineringarna framskrider. Denna sida uppdaterades senast 13.1.2022.

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsholms kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi.

Hälsovården fortsätter med vaccineringar i Korsholm och Vörå enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vasa sjukvårdsdistrikts riktlinjer.

Vaccinbehovet är stort och vi önskar att tidsbokningar i första hand görs via webbtidsbokningen. Du som har tid inbokat för en tredje dos, kan tidigarelägga den endast genom att besöka ett drop in-tillfälle.

Alla lediga vaccintider finns på webbtidsbokningen och fler tider sätts in, när resurser finns. De tider som finns på webben får bokas av alla åldersgrupper enligt THL:s direktiv bara minimitiden mellan doserna efterföljs!

Tidsbokning för coronavaccinering i Korsholm

Webbtidsbokning: https://telecura.korsholm.fi/
Telefon: 06 327 7000 vardagar kl. 8–12.

Om du behöver flytta tiden för så ta kontakt per telefon.

Om du tidigare har reagerat kraftigt på vaccin eller läkemedel, ska du ringa oss för att boka tid. 

Coronavaccin, dos 1 och 2

Alla 12-åringar och äldre kan boka tid via webben. Intervallet mellan dos 1 och 2 är 6–12 veckor.

Vaccinering av 5–11 åringar har inletts. Tid bokas genom webtidsbokningen.

Mera information finns på Österbottens välfärdsområdes webbsajt 

Coronavaccin, dos 3

THL rekommenderar att en tredje coronavaccindos ska erbjudas till alla som fyllt 18 år. Boka tid via webbtidsbokningen Observera intervallet mellan doserna.

Till personer som fyllt 60 år eller som hör till riskgrupp kan en tredje vaccindos ges 3–4 månader efter den andra dosen. 

Till personer som är 18–59 år och inte hör till riskgrupp kan en tredje vaccindos ges 4–6 månader efter den andra dosen.

Hemvårdens inskrivna klienter vaccineras av hemsjukvården under inplanerade hembesök. Samtidigt erbjuds klientens make/maka/sambo coronavaccin.

Serviceboenden och institutioner. Vaccinationer för boende på institutioner och vårdhem ordnas i samarbete med vaccinteamet.

Mera information finns på Österbottens välfärdsområdes webbsajt 

Läs mer om den tredje coronavaccindosen på THL:s webbsida

Vaccinering av minderåriga

Precis som när det gäller andra vaccin, kan den minderåriga själv besluta om coronavaccinationen, då den yrkespersonal inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet anser att den unga på basen av sin ålder och utvecklingsnivå är kapabel att besluta om sin vård. I lagen finns ingen åldersgräns gällande barnens självbestämmanderätt och därför avgörs saken från fall till fall.

Om den unga inte är kapabel eller villig att själv besluta om sin vård, ber man vårdnadshavaren om samtycke. Om den unga har flera än en vårdnadshavare, behövs samtycke av samtliga vårdnadshavare.

Läs THL:s info om coronavaccination

Det är viktigt att fortsätta följa rekommendationerna att använda munskydd, tvätta händerna och hålla säkerhetsavstånd.

Vanliga frågor om coronaintyg

Undvik att ringa oss för coronaintyg, eftersom telefonlinjerna just nu är överbelastade. Använd kanta.fi-tjänsten.

Coronaintyg fås via kanta.fi för alla som har finländskt signum och fått vaccindoserna i Finland. Om det finns  fel i coronaintyget eller doser saknas, kontakta den enhet som gett vaccinet. Om du har fått coronavaccin i Korsholm/Vörå men inte har finländsk personbeteckning, ring oss för ett vanligt vaccinintyg. Om du har fått coronavaccindoser utomlands fås intyg från det land/enhet, där du fått vaccindoserna. Vaccindoser som getts utomlands kan inte registreras i kanta.fi. 

Läs vanliga frågor om coronaintyg på THL:s webbsida

Tidsbokning för coronavaccinering i Vörå

Webbtidsbokning: https://telecura.korsholm.fi/
Telefon: 06 385 2200 vardagar kl. 8–12.

Ytterligare information finns på Vörå kommuns hemsida.

Läs mer om coronavaccinering i Vörå