Coronavaccinering i Korsholm och Vörå

På denna sida informerar kommunen om coronavaccin. Sidan uppdateras kontinuerligt och här kan man följa med hur tidtabellen framskrider. Denna sida uppdaterades senast: 22.9.2021. 

Hälsovården fortsätter vaccineringsarbetet i Korsholm och Vörå enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vasa sjukvårdsdistrikts riktlinjer.

Intervallen mellan första och andra coronavaccindosen har förkortats, och det är nu möjligt att ta den andra dosen redan sex veckor efter den första dosen.

Tidsbokning för coronavaccinering i Korsholm

Webben: https://telecura.korsholm.fi/
Telefon: 06 327 7000 vardagar kl. 8–12.

Via webben går det att boka tid för den första dosen coronavaccin för personer över 12 år.

Om du behöver flytta tiden för dos 2 eller boka tid för dos 3 så ta kontakt per telefon. Under vecka 39-40 blir det även möjligt för riskgrupperna att boka dos 3 via webbtidsbokningen.

Om du tidigare har reagerat kraftigt på vaccin eller läkemedel, ska du också ringa oss för att boka tid. 

Drop-in coronavaccinering i Korsholm

I Korsholm ordnas också så kallade drop-in-tillfällen där dos 1 och dos 2 ges. Till drop-in-tillfällena kan du komma utan tidsbokning.

Även personer som har en tidsbokning från förr kan komma på drop-in vaccineringen. Den gamla tidsbokningen raderas ur systemet av personalen som vaccinerar.

Drop-in vaccinering ordnas

 • onsdag 22.9 kl 16.30-18.00
 • måndag 27.9 kl. 13.00–16.00
 • fredag 1.10 kl. 8.00–12.00.

Till drop-in coronavaccineringen vid Korsholms hälsovårdscentral kommer du via ingång F.

Tredje vaccindos erbjuds åt riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje dos coronavaccin till de som är 12 år fyllda och som på grund av sjukdom eller vård har kraftigt nedsatt immunbrist. Den tredje dosen kan ges då det har gått minst två månader sedan den andra dosen. Personer som hör till riskgrupper, kan boka tid för den tredje dosen genom att ringa tidsbokningen.

Riskgrupperna som kan få coronavaccin dos 3 är följande

 • organtransplantation
 • stamcellstransplantation 
 • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
 • långt framskriden eller oskött HIV
 • annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

Vaccinering av minderåriga

Precis som när det gäller andra vaccin, kan den minderåriga själv besluta om coronavaccinationen, då den yrkespersonal inom hälso- och sjukvården som förverkligar vaccinationerna anser att den unga på basen av sin ålder och utvecklingsnivå är kapabel att besluta om sin vård. I lagen finns ingen åldersgräns gällande barnens självbestämmanderätt och därför avgörs saken från fall till fall.

Om den unga inte är kapabel eller villig att själv besluta om sin vård, ber man vårdnadshavaren om samtycke. Om den unga har flera än en vårdnadshavare, behövs samtycke av samtliga vårdnadshavare.

Länk till THL:s webbsidor

På de skolor där massvaccinering ordnas, vaccineras endast de elever som ej tidigare reagerat på vaccin/läkemedel och där eleven själv vill ha vaccin och där samtyckesblanketten har ett Ja ikryssat.

Kom ihåg att även om vaccineringen nu inleds är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna att använda munskydd, tvätta händerna och hålla säkerhetsavstånd.

Tidsbokning för coronavaccinering i Vörå

Webben: https://telecura.korsholm.fi/
Telefon: 06 385 2200 vardagar kl. 8–12.

Ytterligare information finns på Vörå kommuns hemsida.

Länk till Vörå kommuns webbsida