Coronavaccinering i Korsholm och Vörå

På denna sida informerar kommunen om Coronavaccin. Sidan uppdateras kontinuerligt och här kan man följa med hur tidtabellen framskrider. Denna sida uppdaterades senast: 30.6.2021. 

Hälsovården fortsätter vaccineringsarbetet i Korsholm enligt Institutet för hälsa och välfärds, THL:s, och Vasa sjukvårdsdistrikts riktlinjer.

Aktuellt 

Alla kunder som blivit kallade till coronavaccinering går in via ingång F vid Korsholms hälsovårdscentral.

Från 2.7.2021 kan vaccinationstider bokas för 12-15-åringar i riskgrupp i Korsholm och Vörå. Information om riskgrupperna finns på THL:s webbsidor. Tiderna bokas via telefon.

Alla som är 16 år eller äldre i Korsholm och Vörå boka tid via webbtidsbokningen.

Företagshälsovården i Vasaregionen har nu påbörjat coronavaccinering för sina kunder. Följ med din egen företagshälsovårds information. 

De som erbjudits vaccin via företagshälsovården kan välja att vaccinera sig där eller boka tid för vaccinering till den kommunala hälsovården. De som redan fått den första vaccindosen, kommer även få den andra dosen via samma vaccinationsenhet.

Vaccintider kan bokas endast för en vecka i taget. Nya tider sätts in i slutet av varje vecka. Har du frågor så kan du ringa oss på telefonnumret i slutet av sidan.

OBS: Har du tidigare reagerat kraftigt på vaccin eller läkemedel, ska du ringa oss för att boka tid. 

Alla som vaccineras med dos ett från och med 1.5 ges Pfizer Comirnaty eller Moderna vaccin. Den andra vaccindosen för under 65-åringar ges i fortsättningen med Pfizer Comirnaty eller Moderna vaccin.

Från och med 10.5 ges Astra Zeneca vaccin endast till personer över 65 år som redan fått dos ett av Astra Zeneca. Detta enligt THL:s direktiv.

Vaccineringen av den vårdpersonal som arbetar med direkt vård av covid-19 patienter i kommunen har framskridit enligt plan.

Klienter vid våra serviceboenden för äldre, samt de äldsta kommuninvånarna är nu vaccinerade med bägge doser.

Vaccinering av 12-15-åringar i riskgrupp

Vaccinationstider för 12-15-åringar i riskgrupp kan bokas via telefon fr.o.m. 2.7.2021. Information om riskgrupperna hittas nedan eller via THL:s webbsidor

Precis som när det gäller andra vaccin, kan den minderåriga själv besluta om coronavaccinationen, då den yrkespersonal inom hälso- och sjukvården som förverkligar vaccinationerna anser att den unga på basen av sin ålder och utvecklingsnivå är kapabel att besluta om sin vård. I lagen finns ingen åldersgräns gällande barnens självbestämmanderätt och därför avgörs saken från fall till fall.

Om den unga inte är kapabel eller villig att själv besluta om sin vård, ber man vårdnadshavaren om samtycke. Om den unga har flera än en vårdnadshavare, behövs samtycke av samtliga vårdnadshavare. (THL:s webbsidor)

Vaccinering av äldre

Kommunens hemsjukvård sköter vaccineringen av sina klienter. De fortsätter vaccineringen av sina inskrivna klienter med dos två.

Närståendevårdare som bor i samma hushåll som den man vårdar kan nu ringa och boka tid/sätta sig i kö för vaccinering.

Vaccinering av riskgrupper

Nu kan även familjemedlemmar till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar boka tid för vaccinering.

Till grupp 1 hör personer som är 12–69 år och har

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i immunförsvaret
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom

Till grupp 2 hör personer som är 12–69 år och har

 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (inte enbart blodtryckssjukdom)
 • neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, bl.a. andningsförlamning och MS
 • läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • svår kronisk leversjukdom
 • typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • sömnapné
 • psykossjukdom
 • sjuklig fetma (vuxna: BMI över 40, 12-15-åringar: ISO-BMI över 35)

 Vem som tillhör de olika grupperna enligt THL:s riktlinjer hittas via länken: THL:s precisering av riskgrupper. 

Korsholm
Tfn 06 327 7000 vardagar kl. 8–12
Webbtidsbokning:
https://telecura.korsholm.fi/                                                     

Vörå
Tfn 06 385 2200 vardagar kl. 8–12
Webbtidsbokning:
https://telecura.korsholm.fi/

Allmän information

Den andra vaccindosen ges 12 veckor efter den första dosen.

Tillgången till vaccin styr vaccineringstakten och därmed även tidtabellen. Vi ber därför kommuninvånarna att ha tålamod och förståelse för situationen.

Vi informerar då mer information om hur vaccineringarna framskrider finns att tillgå. Detta görs via tidningsannonser och kommunernas webbplatser.

Kom ihåg att även om vaccineringen nu inleds är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna att använda munskydd, tvätta händerna och hålla säkerhetsavstånd.