Frågor och svar i coronatider

Är ämbetshuset öppet?

Ämbetshusets huvudingång är stängd, men man kan besöka ämbetshuset med tidsbokning.

Behandlas kommuninvånarnas ärenden normalt?

Ja, men det kan uppstå längre handläggningstider än vanligt.

Hur kan vi ta del av kungörelser?

Alla kungörelser finns publicerade på kommunens elektroniska anslagstavla på http://smedenpub.korsholm.fi

Håller kommunala organ möten enligt fastställda sammanträdesdatum?

Delvis. Vi strävar efter att hålla så få möten som möjligt för att undvika närkontakter. Men vi försöker också hålla igång processerna som normalt. Organets ordförande kan vid behov ändra mötesdatum, därför är det viktigt att man följer med vår elektroniska möteskalender.

Hur lämnar man in handlingar till kommunen?

Vi föredrar alltid att handlingar lämnas in elektroniskt. Men vi tar också emot pappershandlingar. I nuläget önskar vi att alla pappershandlingar skickas in per post eller lämnas i postlådan invid ämbetshusets huvudingång.

Får man boka utrymmen/mötesrum?

Nej, inga externa bokningar av utrymmen och mötesrum är tillåtet för tillfället.

Hur hämtar man ut en nyckel till vattenposten?

Du kan skicka din förfrågan till byråsekreterare Hillevi Aura, hillevi.aura@korsholm.fi eller ringa på 06-3277189. Vi skickar sedan nyckel till dig per post.

Mitt barn är hemma och deltar inte i dagisverksamheten. Måste jag ändå betala dagisavgiften?

Ja, bildningsnämnden har inte beslutat om någon avgiftsfrihet. 

Var hittar jag relevant information om hur coronavirusutbrottet påverkar den kommunala verksamheten och servicen?

Kommunen har en skild informationssida för coronarelaterad information. Vi informerar även via våra sociala medie-kanaler.

Jag känner mig inte helt frisk. Vad ska jag göra?

Om du inte mår bra ska du sjukanmäla dig med låg tröskel. Kolla med din arbetsgivare hurudana sjukfrånvarobestämmelser din arbetsplats har.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, rekommenderar att alla som känner sig sjuka ska stanna hemma och undvika närkontakter. Gå inte till butiken eller ut i naturen om du har förkylningssymptom.

Jag känner mig inte helt frisk. Borde jag avboka min tid vid hälsovårdsmottagningen?

Avboka alltid din tid till hälsovårdscentralens mottagningar om du har förkylningssymptom.

Jag misstänker att jag smittats av coronaviruset, vad ska jag göra?

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först den egna hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård: Korsholm: 06 327 7453, Vörå: 06 385 2200.

Utanför öppettiderna ska du ringa centralsjukhusets akutpoliklinik 116 117.

Jag känner mig frisk, kan jag då komma till mina mottagningstider inom social- och hälsovården som normalt?

Social- och hälsovården fortsätter att betjäna och vi informerar dig personligen om du inte ska komma till mottagningen. Du kan alltid kontakta den du ska träffa på förhand om du har frågor.

Ska elever som har inplanerade hälsogranskningar komma på granskningarna som normalt, trots att skolorna är stängda?

Hälsogranskningar och besök till läkare eller hälsovårdare fortsätter tillsvidare. Granskningarna genomförs utgående från behov och resurser. Eleven/ vårdnadshavaren kontaktas alltid före besöket. Man når skolhälsovårdaren på samma telefonnummer och telefontid som förut.

Jag är skild och mitt barn bor turvis hos mig och sin andra förälder. Jag oroar mig för att mitt barn ska smittas där. Kan jag avsluta träffarna på grund av coronarisken?

Barnet har rätt att ha kontakt med båda sina föräldrar. Det ska tillgodoses också under undantagstillståndet. Det avtal ni har gäller fortfarande så långt det är möjligt. Sträva efter att gemensamt komma överens om nödvändiga undantagsarrangemang om de verkligen behövs.

Hushållets ekonomiska situation har blivit mycket sämre under coronakrisen (exempelvis p.g.a. permittering, uppsägning, sjukdom eller annat liknande). Vart ska jag vända mig för att få hjälp?

Se alltid till att ta reda på vilka förmåner du har rätt till. Om du är medlem i en fackförening ska du först vända dig dit. Du kan också ansöka om sjukdagpeng, arbetslöshetsunderstöd eller någon annan förmån från FPA.
Det är även möjligt att du har rätt till grundläggande utkomststöd. Stödet kan beviljas en person eller familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Mer information om FPA:s förmåner och ansökningsförfarande hittas i deras nättjänst: https://www.kela.fi.

I särskilda fall kan du ha rätt till kompletterande eller förebyggande utkomststöd, som kommunen kan bevilja. En förutsättning för det är alltid att du har ansökt om grundläggande utkomststöd via FPA först. Mera information om detta hittar du här.

För företagare

VASEK har samlat några länkar som kan vara till nytta för företagare. Sidan uppdateras kontinuerligt. https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/senaste-information-angaende-coronalaget-for-foretagen

Vi hoppas dessa frågor och svar har varit till nytta!

Om du har frågor gällande kommunens verksamhet, förvaltning eller service, vänligen kontakta oss via info@korsholm.fi.