Färdtjänst

Färdtjänst är en serviceform för den som på grund av långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan använda sig av kollektivtrafik. Färdtjänst kan beviljas enlig handikappservicelagen eller enligt socialvårdslagen. Förutom de här tjänsterna finns det en byabuss som är avsedd för alla invånare men som lämpar sig speciellt bra för de som har svårigheter att anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen.

Beställning av färdtjänstresa

Färdtjänsttagaren beställer färdtjänstresan via Vasa Ula-taxi tfn 06 320 3745. De som p.g.a. sitt funktionshinder inte kan ringa får beställa sin taxi genom ett textmeddelande till nummer 044 332 4238.

Av särskilda skäl orsakade av funktionsnedsättningen kan en färdtjänsttagare beviljas rätt att använda sig av en så kallad bekant taxi. Ansökan om bekant taxi eller ansökan om rätt att undantas från samkoordinering görs med nedanstående blankett.