Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst enligt socialvårdslagen kan beviljas personer som inte självständigt klarar av att använda sig av kollektivtrafik. Vid bedömningen av färdtjänstbehovet enligt socialvårdslagen tas faktorer som ekonomisk situation och sociala förhållanden i beaktande. Socialnämnden fastställer årligen en inkomstgräns och en förmögenhetsgräns som beaktas vid ansökan.

Så här görs ansökan

Ansökan lämnas in till socialvårdstjänsterna i Korsholm, Centrumvägen 4, 65 610 Korsholm. Ansökningsblanketten lämnas in tillsammans med följande bilagor: skattebeslut och senaste kontoutdrag för både den sökande och för eventuell make/maka.