Ledargrupp för specialomsorg

Ledargruppen för specialomsorgen ansvarar för att specialomsorgsprogram görs upp. Ledargruppen är tillsatt av socialnämnden och i gruppen ingår personer med medicinsk och pedagogisk expertis samt personer  med sakkunskap i socialvård. Chefen för familje- och individomsorgen fungerar som ordförande för gruppen och godkänner specialomsorgprogrammen på förslag av ledargruppen.

Anhållan om specialomsorgsprogram sänds till socialvårdstjänsterna. Ledargruppen håller möte varannan månad.