Psykisk funktionsnedsättning

Korsholm ordnar med stöd av socialvårdslagen boendeservice, dag- och arbetsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Tjänster ordnas för personer med psykiska funktionsnedsättningar som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.