Serviceboende

Serviceboende ordnas för personer med svår funktionsnedsättning. När det gäller att ordna serviceboende anses som person med svår funktionsnedsättning den som på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor.

Serviceboende ordnas på ett servicehus eller i det egna hemmet. Serviceboende hemma tillhandahålls i regel med hjälp av närståendevård, kommunal hemvård och personlig assistans.

Ifall tillräcklig omsorg inte kan tryggas för personen genom dessa åtgärder inom öppna vården har kommunen inte skyldighet att ordna serviceboende.