Stödpersonverksamhet

För att klara sig i vardagen kan en ung person med funktionsnedsättning ansöka om att få en stödperson. Med hjälp av en stödperson stöds den unga så att hen kan bättra på sin förmåga att ha kontroll över sitt liv, få stöd i att bli självständig samt delta i olika aktiviteter utanför hemmet.

Den unga personen med funktionsnedsättning eller familjen kan föreslå att en viss person bli stödperson. Socialarbetaren kan också hjälpa till att söka en stödperson. Stödpersonen ska månatligen redogöra för sin verksamhet. Utgående från redogörelsen betalas ett arvode och en kostnadsersättning till stödpersonen.

 Du hittar mer information om stödpersonverksamheten på FDUV:s sidor.