Social- och familjetjänster

Social- och familjetjänsterna är till för barn, ungdomar, vuxna och familjer som är i behov av stöd och hjälp. Det kan gälla t.ex. funktionsnedsättning, personliga problem, problem inom familjen, svårigheter med barn, dålig ekonomi eller missbruk. Närmare information om de olika serviceformerna och hur det går att ta kontakt finns under rubrikerna i menyn.