Social- och familjetjänster

Social- och familjetjänsterna är till för barn, ungdomar, vuxna och familjer som är i behov av stöd och hjälp. Det kan gälla t.ex. funktionsnedsättning, personliga problem, problem inom familjen, svårigheter med barn, dålig ekonomi eller missbruk. Närmare information om de olika serviceformerna och hur det går att ta kontakt finns under rubrikerna i menyn.

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsholms kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi.

Social och krisjour 06 218 9555

  • Ring oss då du har ett brådskande behov av socialservice.
  • Öppet dygnet runt.