Ekonomi- och skuldrådgivning

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå har hand om ekonomi- och skuldrådgivningen för Korsholms invånare. Till ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter hör att ge råd och upplysningar om skötseln av ekonomin och skulder samt att biträda överskuldsatta personer. Skuldrådgivningens service är avgiftsfri och konfidentiell.

Ekonomi- och skuldrådgivningen är öppen kl. 8.00–16.15. Tid för besök hos rådgivare bokas per telefon eller genom besök.

Besöksadress:
Justitiehuset, Korsholmsesplanaden 43, 3. vån, Vasa

Telefonnummer: 029 56 61245
Fax: 029 56 61299
E-post: pohjanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi