Kontaktuppgifter – Barn och barnfamiljer

Det går bra att ta kontakt med oss också  medan undantagstillstånd på grund av coronakrisen råder. Ta kontakt via telefon eller mejl. Vid behov kan vi också boka in ett möte eller ett hembesök, under förutsättning att ingen har influensasymtom.

Besöksadress:
Korsholms Kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4, Smedsby

Växel 06 327 7111

e-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Chef för familje- och individomsorgen
tfn 044 727 1543

Byråsekreterare
Therese Beijar, tfn 06 327 7223

Socialt arbete

Kontakter, ansökningar, barnskyddsanmälningar och konsultation

Socialservice för barn och barnfamiljer (barn i åldern 0–17 år) och barnskyddstjänster (inte handikappservice för barn med funktionshinder).

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag kl. 12–13
Onsdag, torsdag kl. 8.30–9.30

Utanför kontorstid i akuta ärenden: Socialjouren i Österbotten, tfn 06 325 2347 eller 112

Alla nya kontakter och barnskyddsanmälningar
Socialarbetare Pia Bäck (må-to)
Tfn 06 327 7248

T.f. socialarbetare Madeleine Svanström (ti-fre)
Tfn 06 327 7234

T.f. socialarbetare Madeleine Hyytiäinen (må, ons-fre)
Tfn 06 327 7217

Familjetjänster och barnskydd

Vik. socialarbetare Linda Nyström
Tfn 06 327 7226

Socialarbetare Marie Björklund
Tfn 06 327 7233

Socialarbetare Sofia Vikberg
Tfn 06 327 7232

Socialarbetare Niklas Hästbacka
Tfn 06 3277239

Familjerättsliga ärenden

Vårdnad om barn och umgängesrätt, underhåll för barn, faderskapsärenden och adoption.

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag kl. 12–13
Onsdag, torsdag kl. 8.30–9.30

Socialarbetare Linda Södergård
(hela Korsholm)
tfn 327 7231

Familjerådgivningen