Kontaktuppgifter – Vuxna och personer med funktionsnedsättning

Besöksadress:
Korsholms Kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4, Smedsby

Växel 06 327 7111

e-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Chef för familje- och individomsorgen
Tfn 044 727 1543

Byråsekreterare
Therese Beijar
Tfn 06 327 7223

Socialt arbete och socialhandledning

Kontakter, ansökningar och konsultation

Socialvård till personer i arbetsför ålder och äldre, handikappservice och specialomsorg till alla åldersgrupper samt missbrukarservice i hela Korsholm.

Blanketter

Telefontid
Måndag, tisdag, fredag, kl. 12–13
Onsdag, torsdag, kl. 8.30–9.30

Socialvård till personer i arbetsför ålder och äldre

Vuxensocialarbete, kompletterande utkomststöd
A-N (enligt klientens efternamn)

Socialarbetare Malin Stagnäs
Ttfn 06 327 7237

Vuxensocialarbete kompletterande utkomststöd
O-Ö (enligt klientens efternamn)

Socialarbetare Linda Fagerholm Lundman
Tfn 06 327 7224

Socialhandledning
Socialhandledare Lilian Biskop-Löf
Tfn 050 348 1072
Socialhandledning ges enligt socialarbetarnas beslut och kan inte ansökas direkt av socialhandledaren.

Handikappservice och specialomsorg


Specialomsorg för personer med utvecklingsstörning (hela kommunen)

Socialarbetare Malin Stagnäs
Tfn 06 327 7237

Färdtjänst
Övriga tjänster enligt handikappservicelagen (hela kommunen)

Socialarbetare Linda Fagerholm Lundman, tfn 06 327 7224