Medling i brotts- och tvistemål

Medling i brottsmål är en avgiftsfri tjänst, där den för brottet misstänkte och
brotts-offret kan träffa varandra konfidentiellt genom opartiska medlares
förmedling. Syftet med medlingen är att parterna genom sin egen aktivitet finner en lösning till uppkomna konfliktsituationer som uppstått i samband med brott och tvister. Medling är frivilligt konfidentiellt, avgiftsfritt och opartiskt.

Medlingsbyrån för Österbotten är lokaliserad i Vasa.