Missbrukarvård

Service inom missbrukarvård erbjuds personer som har problem med bruk av rusmedel samt dennes familj och andra närstående personer. Service ges med hänsyn till behovet av hjälp, stöd och vård.

Kommunen erbjuder bland annat rådgivning, stöd, öppenvårds, akutvård, rehabilitering på anstalt samt boendeenheter för att förebygga och ge hjälp med att avsluta problemanvändning av rusmedel och narkotika.

Mer information betalningsförbindelser och om de vårdformer som finns att tillgå fås från socialarbetarna.