Akutvårdsstationen

Akutvårdsstationen ger kortvarig avvänjnings- och avgiftningsvård åt personer med rusmedelsproblem. För att få vård på rehabiliteringsavdelningen behövs en betalningsförbindelse från socialarbetaren. Patienten betalar dessutom en självrisk för vården. Självrisken fastställs utgående från patientens inkomster (max. 26 euro /dag).

Vasa missbrukarcenter
Seriegatan 2, Roparnäs sjukhusområde, avdelning C1
65320 Vasa
Tfn 06 325 2400/rådgivning och platsförfrågningar.

Öppet dygnet runt.