Beroendeservice

Ungdomsstationen Klaara

Ungdomsstationen Klaara i Vasa ger service till 13–24-åringar från Korsholm, som är i behov av förebyggande vård och vård av missbruks-, mentalvårds- och livskompetensproblem. Service ges både på svenska och finska.

Klara finns på Kyrkoesplanaden 28.

Öppethållningstider och kontaktuppgifter

Vasas Center för mental- och beroendevård Horisonten

Vasas Center för mental- och beroendevård Horisonten erbjuder hjälp när det gäller missbruk till korsholmsbor som är 25 år och äldre. Horisonten är en öppenvårdsenhet dit personer med rusmedelsproblem och deras närmaste kan söka sig när bruket av rusmedel orsakar problem eller oroar personen själv, dennes familj eller arbetskamrater. Vården baserar sig på frivillighet och förtroende. Målen för vården ställs upp tillsammans med klienten. Vården är avgiftsfri för Korsholmsbor och fås på både svenska och finska.

Horisonten finns på Vasaesplanaden 20 B, 2 vån.

Öppethållningstider och kontaktuppgifter