Pixnekliniken

Pixnekliniken är avsedd för svenskspråkiga män och kvinnor med missbruksproblem. Vården är uppbyggd som en fyra veckors intensivkurs. Grundtesen i ideologin på Pixnekliniken är att missbruk är en kronisk, fortskridande, obotlig sjukdom så länge man fortsätter med missbruket. 

Kursprogrammet innehåller information om missbrukets fysiologiska och psykologiska verkningar. I enskilda samtal och i grupp hjälps man åt att hitta nya lösningar och en ny livsstil. Slutligen görs en plan upp för den fortsatta vården på hemorten. Läkarundersökning och -vård, avslappningsövningar samt motion ingår också i programmet. Även anhöriga kan få hjälp från Pixnekliniken. Självrisken för klienterna är 49,50 euro/dag de första 14 vårddygnen och 22,80 euro/dag den resterande vårdtiden.

Det går att ringa Pixnekliniken direkt och boka plats.

Mer information om Pixnekliniken finns på Malax kommuns webbsidor.

Adress:
Pixnevägen 3
66100 MALAX

Tfn 040 650 8112 
Tfn 040 650 8113
E-post: pixnekliniken@malax.fi