USM r.f.

USM r.f. är en ideell förening som bedriver svenskspråkig missbrukarvård i Finland. Föreningens främsta uppgift är att upprätthålla eftervård i form av stödboende/halvvägshem i Malax. De personer som vårdats på Pixnekliniken har möjlighet att efter avslutad behandling flytta över till stödboendet/halvvägshemmet. USM r.f. erbjuder även missbrukare daglig gruppverksamhet som behandlingsstöd i deras nykterhet och dagliga rutiner.

USM r.f. vill fungera som en förenande länk mellan olika instanser som kommer i kontakt med missbrukare. USM r.f. ordnar utbildningsdagar och föreläsningar samt informerar om och marknadsför svenskspråkig missbrukarvård i hela Svenskfinland. USM r.f. har även projektarbete (Tillbaka till livet) som riktar sig till brottpåföljdsklienter i rättsprocesser, fängelse, samhällstjänstdomar och övervakningsstraff.

USM r.f. erbjuder individuella stödsamtal till både föräldrar och barn/ungdomar och har också förebyggande arbete bland barn och unga som växer upp i familjer med missbruk (läger, träffar och utfärder). Syftet med SE MEJ-verksamheten är att ge barnen möjlighet att få träffa andra i samma situation och samtidigt få information om alkoholism, beroendesjukdomar och dess följder, och vetskap om att de inte bär ansvar för att mamma eller pappa dricker eller missbrukar droger.

USM r.f
Pixnevägen 2
66100 Malax

info@missbrukarvard.fi
Tfn. 040 501 5131