Socialjouren

Socialjouren i Österbotten erbjuder brådskande socialservice 24 timmar i dygnet. Socialjouren kan utanför tjänstetid kontaktas i krissituationer och i brådskande sociala ärenden. Under tjänstetid tas kontakt via kommunens växel tfn 06 327 7111

Telefonnumret till socialjouren är 06 325 2347.