Adoption

Syftet med en adoption är att främja barnets bästa genom att ett förälder-barnförhållandefastställs mellan barnet och adoptanten.

Adoption fastställs genom beslut av domstol.

För att kunna adoptera ett barn måste man först få adoptionsrådgivning. Adoptionsrådgivning ges av social- och hälsovårdsverket Jakobstad på svenska samt Rädda Barnen rf i Seinäjoki på finska. Personer som önskar sig ett utländskt adoptivbarn skall dessutom be om internationell adoptivtjänst av ett behörigt adoptionstjänstorgan. Behöriga adoptionstjänstorgan är Rädda Barnen rf, Interpedia rf och Helsingfors stads socialverk. Tilläggsuppgifter ges av socialarbetare Linda Södergård.

Kontaktuppgifter