Familjerådgivningen

Familjerådgivningen betjänar också medan undantagstillstånd på grund av coronakrisen råder. Välkommen på bokad tid, under förutsättning att ingen har influensasymtom.

Familjerådgivningen ger sakkunnig hjälp som stöder och befrämjar en positiv utveckling hos barn, föräldrar och familjer. Familjen/den enskilda kan beställa tid genom att kontakta personalen på telefontid. På familjerådgivningen arbetar man i team och arbetsteamet fördelar sinsemellan ärendena. Familjerådgivningens verksamhetsformer är utredning och psykologisk testning av barn och unga samt terapier och stödsamtal för familjer, par och enskilda. I familje- och parrelationsärenden arbetar man oftast i arbetspar. Familjerådgivningen erbjuder också medlingssamtal inför och efter eventuella separationsbeslut. Föräldrar kan på eget initiativ vända sig till familjerådgivningen. Familjerådgivningen i Korsholm betjänar inte kommuninvånare i Vörå.

När ta kontakt?

  • När du önskar få hjälp med relationerna inom familjen
  • När du som förälder oroar dig över barnets utveckling
  • När du är orolig över barnets beteende eller känslomässiga mående, t ex rädslor, nedstämdhet, ilska
  • När pubertetsproblem blir svårhanterliga i familjen
  • När du önskar få stöd i föräldrarollen
  • När det uppstått problem i parförhållandet
  • När du funderar på skilsmässa eller separation

Kontaktuppgifter

Telefontid: Tisdag kl. 8-9 samt torsdag kl. 12-13

Psykolog och familjeterapeut Birgit Häger-Nylund
Tfn 06 327 7230

Psykolog och familjeterapeut Benita Östergård
Tfn 06 327 7200

Socialarbetare och psykoterapeut Anna-Lena Ström

På plats: tisdagar (ojämna veckor) samt onsdag och fredag
Tfn 06 327 7227

Socialarbetare Maria Norrgård

På plats: tisdagar (jämna veckor) samt måndag och torsdag

Tfn 06 327 7225