Vårdnad om barn och umgängesrätt

Lagen om vårdnad av barn och umgängesrätt har som målsättning att trygga barnens möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrarna. Om barnets föräldrar är gifta med varandra är vardera vårdnadshavare och fostrare. Om föräldrarna inte är gifta med varandra kan de genom skriftligt avtal komma överens om att bli gemensamma vårdnadshavare, eller att vårdnaden anförtros den ena föräldern.

Om familjeförhållandena förändras t.ex. i samband med skilsmässa ger lagen möjligheter att på ett smidigt sätt överenskomma om vårdnaden av barnen. Föräldrarna avtalar då om:

  • vårdnaden om barnen
  • boendet
  • umgängesrätten

Om föräldrarna inte kan komma överens om avtalens innehåll avgörs ärendena av domstol och utlåtande inbegärs av socialnämnden.

Övervakat umgänge mellan barn och förälder grundar sig antingen på ett avtal som fastställts av socialnämnden eller på ett domstolsbeslut där innehållet i behövliga åtgärder fastställts. Vid behov kan socialarbetarna kontaktas.