Mödra- och skyddshem

Vasa mödra- och skyddshem erbjuder en trygg plats då våld eller hot om våld förekommer i det egna hemmet.

Betalningsförbindelse behövs inte, utan kontakt tas direkt till mödra- och skyddshemmet.

Vasa mödra- och skyddshem ry
Magasingatan 12

Tfn (06) 312 9666