Vuxensocialt arbete

Målet med vuxensocialt arbete är att främja klientens rehabilitering, sociala funktionsförmåga och livskompetens.
Utgående från klientens behov kan vuxensocialt arbete innefatta t.ex.