Akut- och krishjälp

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsholms kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi.

Dagjouren vid hälsovårdscentralen

Akuten vid Vasa centralsjukhus

Giftinformationscentralen

Krisgruppen