Krisgruppen

Vid plötsliga dödsfall eller svåra olyckor kan krishjälp behövas. Krishjälp ges åt närmaste anhöriga, släkten, arbetskamrater, vänner, räddningsmanskap och andra berörda.

Polis, vårdinrättningar, räddningsverket, räddningspersonal, personen själv eller någon från familjen, vänner, begravningsbyråer eller hälsovårdare kan kontakta krisgruppen. Om du ser någon som mår dåligt p.g.a. ett plötsligt dödsfall eller en svår olycka kan du ta kontakt med krisgruppen som sedan kontaktar den drabbade.

Telefonen är öppen dygnet runt. Om ingen svarar nattetid tar vi kontakt på morgonen.
Tfn 044 727 7333.