Barnrådgivning

Kontaktuppgifter till barnrådgivningsbyråerna:

Korsholm:

Man kan ringa in samtal till barnrådgivningen kl. 8–12. Det nya telefonnumret  för hela Korsholms barnrådgivning är 06 327 7494. När man ringer hörs en inspelad röst och man ombeds välja nummer enligt vilken hälsostation barnet hör tillEr egen hälsovårdare ringer sedan upp er kl. 12–13. Vid brådskande avbokningar samma dag går det att ringa eller skicka SMS till 044 727 1227. 

Helsingby barnrådgivning 

Pundarsvägen 52, Helsingby
Tfn 050 517 0916

På grund av personalbrist sker barnrådgivningsverksamheten i Helsingy under tiden 1.11.2021–31.1.2022 på Korsholms hälsovårdscentral.

Kvevlax barnrådgivning 
Gamla Karperövägen 17 B, Smedsby
Tfn 06 327 7977

Norra Korsholms barnrådgivning 
Gamla Karperövägen 17 B, Smedsby
Tfn 06 327 7471

Replot-Björköby barnrådgivning 
Kyrkvägen 50, Replot
Tfn 044 424 9235

Smedsby barnrådgivning 
Gamla Karperövägen 17 B, Smedsby
Tfn 06 327 7494 och 06 327 7492

Solf barnrådgivning 
Solfvägen 219, Solf
Tfn 044 424 9235

Vörå

Maxmo barnrådgivning 
Lötvägen 7, Maxmo
Tfn 050 511 8853, telefontid kl. 9.30–10

Oravais barnrådgivning 
Öurvägen 25, Oravais
Tfn 044 727 7398, telefontid kl. 9–10

Vörå barnrådgivning
Läkarvägen 3, Vörå
Tfn 050 511 8853, telefontid kl. 9.30–10

Målet med barnrådgivning är att trygga en optimal hälsa för varje barn och stödja familjen i föräldraskapet, så att barnet har optimala förutsättningar för en sund fysisk och psykisk utveckling. Antalet rådgivnings- och hembesök varierar beroende på barnets och familjens individuella behov och önskemål.

Din hälsovårdare finns till för dig och din familj. Hälsovårdaren har tystnadsplikt, så du kan vända dig till henne i förtroende. Du är förälder och känner ditt barn bäst. Hälsovårdaren kan hjälpa och ge råd, men det är du själv som bestämmer. Hälsovårdaren har en nyckelroll i kontakten med andra som är viktiga för barnets utveckling, t.ex. läkare, fysioterapeut, talterapeut, psykolog m.fl.