Barnrådgivningsbesök

Program för barnrådgivning (vid behov ordnas tätare besök):

 • Hembesök till familj med nyfött barn
 • 1 månad, rådgivningsbesök
 • 6 veckor, rådgivnings- och läkarbesök
 • 3 månader, rådgivningsbesök
 • 4 månader, rådgivnings- och läkarbesök, omfattande hälsoundersökning
 • 5 månader, rådgivningsbesök
 • 6 månader, rådgivningsbesök
 • 8 månader, rådgivnings- och läkarbesök
 • 1 år, rådgivningsbesök
 • 18 månader, rådgivnings- och läkarbesök, omfattande hälsoundersökning
 • 2 år, rådgivningsbesök
 • 3 år, rådgivningsbesök
 • 4 år, rådgivnings- och läkarbesök, omfattande hälsoundersökning
 • 5 år, rådgivningsbesök
 • 6 år, rådgivningsbesök

Föräldrarna ringer själva och bokar tid till rådgivningen. Vid behov skickas kallelser hem.