Vaccinationsprogram för barn och ungdomar

Ålder och sjukdom som vaccinet skyddar mot:

2 månader: Rotavirusdiarré. Vaccin: Rotavirus

3 månader: Hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och mellanöroninflammation. Vaccin: Pneumokock

3 månader: Rotavirusdiarré. Vaccin: Rotavirus

3 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hibsjukdomar (bl.a. hjärnhinne- och struplocksinflammation och blodförgiftning). Vaccin: DTaP-IPV-Hib

5 månader: Hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och mellanöroninflammation. Vaccin: Pneumokock

5 månader: Rotavirusdiarré. Vaccin: Rotavirus

5 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hibsjukdomar (bl.a. hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och blodförgiftning). Vaccin: DTaP-IPV-Hib

12 månader: Hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och mellanöroninflammation. Vaccin: Pneumokock

12 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hibsjukdomar (bl.a. hjärnhinneinflammation, stuplocksinflammation och blodförgiftning). Vaccin: DTaP-IPV-Hib

12 månader: Mässling, påssjuka, röda hund. Vaccin: MPR

6–35 månader: Influensa (varje år). Vaccin: Influensa

4 år: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio. Vaccin: DTaP-IPV

6 år: Mässling, påssjuka, röda hund. Vaccin: MPR

11–12 år: Cancer i livmoderhalsen. Vaccin: HPV

14–15 år: Difteri, stelkramp, kikhosta. Vaccin: dtap

Mer information om vaccinerna finns i Rådgivningens vaccinationsguide.
Närmare uppgifter: Institutet för hälsa och välfärd (THL)