Skol- och studerandehälsovård

Skolhälsovårdaren gör hälsogranskningar, håller lektioner i hälsofostran och finns till hands för eleverna vid behov under skoldagens lopp. Skolhälsovårdaren är också en länk mellan skolan, hemmet och olika instanser. Frågor som tas upp kan vara av såväl fysisk som psykisk art. Under skolhälsovårdarens telefontid kan föräldrar och elever vända sig till sin egen skolhälsovårdare för rådgivning.

Vid skolcentrets hälsostation i Smedsby har skolläkaren hälsogranskningar varje vecka och i mån av möjlighet även andra kontroller. Lågstadieskolornas skolläkare är den egna hälsostationens läkare. I lågstadieskolorna förekommer inte regelbunden läkarmottagning. Sjukvård som kräver läkarbesök sköts vid hälsovårdscentralerna. Tidsbeställning till läkaren sker alltid via skolhälsovårdaren.

För åk 1, 5 och 8(–9) genomförs en omfattande hälsogranskning enligt rekommendationer från institutet för välfärd och hälsa. Eleven får då först en tid till skolhälsovårdaren och därefter en tid för läkarbesök. Det rekommenderas att åtminstone en vårdnadshavare har möjlighet att närvara vid läkarundersökningen.

Blanketter till omfattande hälsogranskningar på åk 1, 5 och 8

Om man känner sig sjuk på morgonen är det bäst att stanna hemma. Behöver man akut läkarvård får man hemifrån ta kontakt med hälsovårdscentralens dagjour mottagning eller telefonrådgivningen.

De vanligaste infektionssjukdomarna

Tandvård

Tidsbeställning via hälsovårdscentralens tandklinik på telefonnummer eller direkt av tandläkarna.

Skolhälsovårdarnas telefontider

Skolorna i Korsholm

Skolorna i Vörå

6-årshälsogranskningen

Från och med 1.8.2018 har 6-åringarna överförts från barnrådgivningens verksamhet till skolhälsovården. 6-års hälsogranskningen motsvarar den som tidigare har gjorts på barnrådgivningen, men barnet skrivs nu istället in i skolhälsovården. Detta beror dels på kommande landskapsreformen (SOTE/LAPE), dels på grund av att skolmognadstesterna görs av skolpsykologen och det är därför naturligt att 6-åringen hör till skolan. Barnet får en kallelse till hälsogranskning enligt den månad barnet fyller 6 år.