Skolhälsovården i Korsholm

Skolhälsovårdarnas telefontider

Helsingby skola
må–to kl. 8–8.30
tfn 044 727 7917

Korsholms gymnasium
må–fre kl. 11–11.30
tfn 06 327 7438

Korsholms högstadium
må–fre kl. 11–11.30
tfn 06 327 7438

Kvevlax lärcenter
må-ons kl. 8–8.30
tfn 050 518 1098

Mustasaaren Keskuskoulu
må–fre kl. 11–11.30
tfn 06 327 7439

Norra Korsholms skola
må–fre kl. 11–11.30
tfn 044 727 7907 

Pilotti
må–fre kl. 11–11.30
tfn 06 327 7439

Smedsby-Böle skola
må–fre kl. 11–11.30
tfn 044 727 7900

Solf skola
må–to kl. 8–8.30
tfn 044 727 7917

Touvilan koulu
må–fre kl. 11–11.30
tfn 044 727 7900

Tölby-Vikby skola
må–to kl. 8–8.30
tfn 044 727 7917

Replot-Björkö skola och Vallgrund skola
ti och to kl. 11–11.30
tfn 044 727 7310 (Jenny i första hand)

och må, ons och fre kl. 11–11.30
tfn 0447277907 (Maria vid behov)

6-åringar

Annika Holmfors, 6-åringar i Smedsby-Böle skola, 044 727 7900

Annan Tötterman, finskspråkiga 6-åringar, 044 424 9298

Elisabeth Hagberg, 6-åringar i Kvevlax lärcenter, 050 518 1098

Maria Drifell, 6-åringar i Norra Korsholms skola, 044 727 7907

Gun Back, 6-åringar i Solf, Helsingby och Tölby-Vikby skola, 044 727 7917

Jenny Helsing, 6-åringar i Replot-Björkö och Vallgrund skola, 044 727 7310