Skolhälsovården i Korsholm

Skolhälsovårdarnas telefontider

Helsingby skola
må–to kl. 8–8.30
tfn 044 727 7917

Korsholms gymnasium
må–fre kl. 11–11.30
tfn 06 327 7438

Korsholms högstadium
må–fre kl. 11–11.30
tfn 06 327 7438

Kvevlax lärcenter
må-ons kl. 8–8.30
tfn 050 518 1098

Mustasaaren Keskuskoulu
må–fre kl. 11–11.30
tfn 06 327 7439

Norra Korsholms skola
må–fre kl. 11–11.30
tfn 044 727 7907 

Pilotti
må–fre kl. 11–11.30
tfn 06 327 7439

Smedsby-Böle skola
må–fre kl. 11–11.30
tfn 044 727 7900

Solf skola
må–to kl. 8–8.30
tfn 044 727 7917

Touvilan koulu
må–fre kl. 11–11.30
tfn 044 727 7900

Tölby-Vikby skola
må–to kl. 8–8.30
tfn 044 727 7917

Replot-Björkö skola och Vallgrund skola
må–ti och to–fr kl. 11–11.30
tfn 044 727 7310

6-åringar

Charlotta Wikman, 6-åringar i Smedsby-Böle skola, 044 727 7900

Anna Järvinen, finskspråkiga 6-åringar, 044 424 9298

Elisabeth Hagberg, 6-åringar i Kvevlax lärcenter, 050 518 1098

Charlotta Wikman, 6-åringar i Norra Korsholms skola, 044 727 7907

Barnrådgivningen, 6-åringar i Solf, Helsingby och Tölby-Vikby skola, 044 727 7917

Charlotta Wikman, 6-åringar i Replot-Björkö och Vallgrund skola, 044 727 7310