Info

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsholms kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi.

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå

Avgifter

Blanketter

Byte av hälsostation

Infoluckan

Patientombudsman

Vårdgaranti och väntetider