Patientens rättigheter

Patientens rättigheter är lagstadgade. Vid samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå kan man kontakta patientombudsmannen.

Social- och hälsovårdsministeriets info om patientens rättigheter.