Respons och kontakt

All respons är viktig för oss.

Berätta vad vi lyckats med och vad vi ännu kan förbättra. Skicka din respons på adressen hvc@korsholm.fi eller använd blanketten för Anmärkning mot vård eller bemötande:

Anmälan om farlig situation (för patienter och anhöriga).

För kontakt med dataskyddsombudet kan du ta kontakt på tfn 044 424 9213 eller dataskydd@korsholm.fi

Om du vill beställa kopia av din patientjournal, så ring arkivskötaren tfn 06 327 7458.