Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå

Organisationen Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå grundades 2009 för att handha folkhälsoarbetet i kommunerna. Korsholms kommun är värdkommun och fungerar som förvaltningsenhet för vårdnämnden, som är samarbetsområdets gemensamma organ. Avtalskommunerna utser ledamöter med personliga ersättare till vårdnämnden.

Hälsovårdstjänster ansvarar för ordnandet av den lagstadgade hälso- och sjukvård för kommuninvånarna under ledning av vårdnämnden. Målsättningen är att erbjuda kommunens invånare en god och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Samarbetsområdet värnar om en högklassig service på svenska och finska.

Hälsovårdens verksamhetsfält är uppdelat i fyra olika områden:

  • öppen hälso- och sjukvård
  • närsjukhus
  • specialtjänster
  • förvaltning

Korsholms hälsovårdscentral och Oravais hälsovårdscentral står för största delen av vårdservicen. 

Hälsovårdsförvaltning

Postadress och besöksadress

Korsholm
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Vörå
Öurvägen 25, 66800 Oravais

Hälsostationernas adresser

Hälsostationerna i byarna har begränsad mottagning. 

Helsingby
Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby 

Kvevlax
Kvevlaxvägen 2, 66530 Kvevlax

Maxmo
Lötvägen 7, 66640 Maxmo 

Norra Korsholm
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm 

Oravais
Öurvägen 25, 66800 Oravais

Replot-Björköby
Kyrkvägen 50, 65800 Replot 

Smedsby
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm 

Solf
Solfvägen 219, 65450 Solf 

Vörå
Läkarvägen 3, 66600 Vörå