Vårdgaranti och väntetider

Social- och hälsovårdsministeriets information om vårdgaranti.

Öppenvård läkarmottagning (inom 90 dagar)
Korsholm: 10 dagar (medeltal) 
Vörå:  2 dagar (medeltal)

Munhälsovård (inom 180 dagar)
Korsholm: 51 veckor 
Vörå: 25 veckor

Närsjukhus
Korsholm: 0 dagar
Oravais: 0 dagar

Hälsovårdstjänster, 5.7.2021