Övriga tjänster och mottagningar

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsholms kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi.

Hjälpmedel

Hälsovårdscentralens socialarbetare

Patientombudsman

Psykolog

Talterapi

Utdelning av vårdmaterial

Vaccinationer

Veteranrehabilitering