Hälsovårdscentralens socialarbetare

Huvudingång A, rum 78

Anträffbar vardagar på Korsholms hälsovårdscentral, mottagning enligt tidsbeställning.
Telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 12–13, tfn 06 327 7441 

Socialarbetaren

  • ger vid sjukdom och handikapp information och rådgivning om sociala förmåner, social service och rehabilitering
  • ger vägledning, råd och information om sociala förmåner och social service

Socialarbetaren fungerar även som kontaktperson för veteranrehabilitering i Korsholm samt för medicinsk rehabilitering inom samarbetsområdet.

Socialarbetarens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria för patienten.
Ömtåliga ärenden och konfidentiella uppgifter bör inte skickas elektroniskt.