Hjälpmedel

Korsholms hälsovårdscentral
Huvudingång A, rum 64
Telefontid måndag–fredag kl. 10–11, tfn 06 327 7530, (gäller både Korsholm och Vörå-Oravais-Maxmo).

Grundhjälpmedel kan lånas, på medicinska grunder, då den fysiska funktionsförmågan är nedsatt och det är svårt att klara de dagliga aktiviteterna p.g.a. skada, sjukdom eller annan orsak. Syftet med hjälpmedel är att underlätta och stöda funktionsförmågan i det dagliga livet, stöda boendet hemma samt främja eventuell rehabilitering.
Hjälpmedelsbehovet kan konstateras av personen själv, anhörig eller sakkunnig inom hälso- och sjukvården som känner till personens situation. 

I hjälpmedelsfrågor kan kontakt tas direkt till hjälpmedelsutlåningen. Hjälpmedlen är avgiftsfria för användaren.

Hjälpmedelsutlåningen är öppen i Korsholm måndag–fredag kl. 12–14. I Oravais enligt överenskommelse.