Patientombudsman

Information om patientombudsmannen på Österbottens välfärdsområdes webbsida

Patientombudsmannen

  • ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter
  • ger råd vid frågor om hur patienten kan gå tillväga vid missnöje med vården eller bemötandet
  • ger råd och hjälper i fråga om anmärkning eller patientskadeanmälan