Psykolog

Hälsovårdscentralens psykolog i Korsholm
Ingång E, rum 88
Psykologen kontaktas via barnrådgivningen.

Vuxna med psykiska hälsoproblem som inte har anknytning till barnrådgivningen, kontaktar mentalhälsoteamet på telefontid tisdagar och torsdagar kl. 12.30–13.30, tfn 044 727 7388 (ej sms).

Psykologen finns stationerad på barnrådgivningen i Smedsby och kan kontaktas om det behövs stöd i föräldrarollen eller inför föräldraskapet, för att orka med, förbättra livskontrollen eller förbättra kommunikationsfärdigheterna inom familjen. Man kan diskutera bekymmer, farhågor, ångest, utmattning eller rädslor. Psykologen vid hälsovårdscentralen erbjuder samtal under vanligtvis 1–5 besök för familjer med barn under skolåldern. Psykologen gör även psykologiska basutredningar, exempelvis utvecklings-bedömningar vid misstanke om neuropsykologiska funktionshinder eller försenad utveckling.

Familjerådgivningen kan kontaktas vid när det finns svårigheter i relationerna inom familjen, samt erbjuder medling vid skilsmässa.

Skolpsykologerna erbjuder tjänster för barn och ungdomar från skolåldern, även förskolan.

Hälsovårdscentralens psykolog i Vörå
Kontakta Mentalhälsoteamet i Vörå

Skolpsykologen erbjuder tjänster för barn och ungdomar från skolåldern, även förskolan.

Bekanta dig med Psykporten, där du kan få information och råd om självhjälp vid psykisk ohälsa. 

Krisgruppen i samarbetsområdet hjälper vid akut kris som t.ex. vid svår olycka eller dödsfall.