Talterapi

Korsholms hälsovårdscentral
Huvudingången A eller ingång E, rum 84–85

Talterapeut Madelén Lillqvist 
tfn 044 424 9221, madelen.lillqvist@korsholm.fi 
Finskspråkiga och svenskspråkiga klienter (Korsholm)

Talterapeut Hanna Ollus 
tfn 044 727 1250, hanna.ollus@korsholm.fi
Svenskspråkiga klienter (Korsholm och Vörå)

I talterapin undersöks och behandlas tal-, språk-, kommunikation- och röststörningar hos barn och vuxna. För att komma till talterapeut behövs remiss. En remiss kan skrivas av barnrådgivningen, skolhälsovården, företagshälsovården eller egen läkare. Efter inkommen remiss får du/ditt barn en kallelse till talterapin.

I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vid behov ring 06 327 7411.

Postadress

Korsholms hälsovårdscentral
Talterapi
Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm

Besöksadress 

Korsholm
Korsholms hälsovårdscentral
Gamla Karperövägen 17 B, Smedsby

Vörå
Oravais hälsovårdscentral
Öurvägen 25, Oravais