Vaccinationer

Information från institutet för hälsa och välfärd om influensa och influensavaccin

Målgrupperna för influensvaccination  

Resevaccinationer

Fyll i frågeformulär för resenärer och lämna in till hälsovårdscentralen/hälsostationen.

Vaccinationsrekommendationer för resenären

Terveysportti

Vaccinationsguiden

Övriga vaccinationer

Information om vaccinationer för barn och ungdomar på respektive hälsostations telefontider för barnrådgivning och skolhälsovård.

Vaccinationsprogram för barn och ungdomar (THL)

Det nationella vaccinationsprogrammet (THL)