Veteranrehabilitering

Veteraner och krigsinvalider har en del förmåner och rätt till rehabilitering via Statskontoret.

Information angående veteranernas förmåner

Korsholm
Siv Roos
Telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 12–13, tfn 06 327 7441

Vörå
Siv Holmström
Säkrast anträffbar kl. 9–15, tfn 06 385 2148

Förmåner för krigsinvalider

Kontakta krigsinvalidernas byrå tfn 050 382 5257.