Diabetesmottagning

Korsholm, huvudingång A, rum 70 och 71

Telefontid måndag–fredag kl. 12–12.30, tfn 06 327 7486. Från och med 1.6.2021 kan du ringa kl. 8–12.30, så ringer vi upp kl. 12–13.
För brådskande ärenden utöver telefontiden, exempelvis sena avbokningar, kontakta telefonrådgivningen.

Oravais, Vörå och Maxmo-Särkimo
Telefontid måndag–fredag kl. 9–9.30, tfn 0500 564 020

Diabetesskötaren ger råd och vägledning angående egenvården samt kost-, motions- och levnadsvanor så att en god sockerbalans uppnås och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Diabetesskötaren kontrollerar blodsocker, vikt och blodtryck samt hänvisar vid behov till läkare, fotvård och ögonbottenfotografering*. 

Diabetesskötaren sköter om diagnostiserade diabetiker, övriga kan vända sig till t ex specialmottagningen.

* Ögonbottenfotografering görs framför allt för att dokumentera och följa upp kärlförändringar i näthinnan vid diabetes. Undersökningen görs även för att dokumentera åldersförändringar i gula fläcken eller andra sjukdomstillstånd som påverkar näthinnan eller den underliggande åderhinnan. Genom att jämföra bilder tagna vid olika tidpunkter kan man följa upp sjukdomsförändringar. Patienter med diabetes ögonbottenfotograferas därför regelbundet.


Blanketter