Ergoterapi

Korsholms hälsovårdcentral
Huvudingång A, rum 95 
Tfn 044 7929780

Hälsovårdscentralen i Oravais
Öurvägen 25
Tfn 044 727 1209

Ergoterapi riktar sig till alla åldersgrupper och syftet är att möjliggöra eller stöda individers utförande i dagliga aktiviteter. Ergoterapeuten på Korsholms hvc jobbar med följande:

  • Rehabilitering på Närsjukhusets rehab- och akutavdelningar. Bedömning och träning av ADL (aktiviteter i det dagliga livet), handfunktion och kognitiva funktioner, samt utprovning av hjälpmedel. Vid behov hembesök inför eller i samband med utskrivning, för att kartlägga behov av hjälpmedel och omändringar i hemmet.
  • Poliklinisk ergoterapi, vuxna/äldre. Bedömning och träning av ADL, handfunktion eller kognitiva funktioner, samt utprovning av hjälpmedel. Träningen kan ske i hemmet eller på mottagning. Vid fall då det finns behov av fortsatt träning efter avdelningsvistelse, eller på remiss från läkare.
  • Hemrehabilitering
  • Hjälpmedel
  • Förutom utprovning av bashjälpmedel även utprovning av sk. småhjälpmedel (t.ex. specialbestick, -knivar, -burköppnare) samt olika typer av handleds-/tumstöd. Dessa på rekommendation från annan rehabiliteringspersonal eller läkare.  Beviljas åt klienter med neurologiska eller reumatiska sjukdomar, samt vid grav artros.
  • Barnbedömningar

Bedömning av ergoterapibehov sker på rekommendation från läkare, rådgivningspersonal, fysioterapeut, talterapeut, psykolog, specialbarnträdgårdslärare eller speciallärare. Det som kan bedömas är bl.a. finmotoriska färdigheter, öga-handkoordination, visuell gestaltning, koncentration och sociala färdigheter.  Om det under bedömningen konstateras behov av ergoterapi ordnas det via köptjänst med betalningsförbindelse.