Geriatriska polikliniken

Korsholms hälsovårdscentral
Huvudingången A, rum 76, 77 och 80

Oravais hälsovårdscentral

Den geriatriska polikliniken är till för äldre personer som bor i samarbetsområdet för Korsholm och Vörå. Det geriatriska teamet består av en geriatriker, tre äldrerådgivare/minnesskötare och en äldrevårdskoordinator. De samarbetar med fysioterapeuterna i hemrehabiliteringsteamet.


Äldrerådgivare/minnesskötare

Äldrevårdskoordinator