Äldrerådgivare och minnesskötare

Om man är orolig för sitt eget eller någon närståendes minne, lönar det sig att söka sig till undersökningar. En tredjedel av personer över 65 år upplever att de har ett sämre minne jämfört med tidigare. Men det behöver inte alltid vara frågan om en minnessjukdom. Ju tidigare man tar itu med minnesproblemen desto bättre vårdresultat. Man kan börja med att kontakta äldrerådgivaren/ minnesskötaren på hälsovårdscentralen för en kartläggning av minnet. Kartläggningen börjar med en minnestest och därefter blodprover och läkarbesök vid behov.

Ta kontakt:

  • Om du märker att minnet försämrats
  • Om du ständigt hamnar att leta efter personliga, viktiga saker ss plånbok, nycklar
  • Om du har svårt att hitta, t.ex. vid bilkörning
  • Om du ofta glömmer överenskomna möten
  • Om inlärning av nya saker blivit klart svårare
  • Om minnesproblemen bagatelliseras eller förnekas

Till äldrerådgivarens/minnesskötarens arbetsuppgifter hör även att informera om hur man främjar hälsan och förebygger sjukdom och olycksfall. Detta gör hon bland annat genom att ordna välfärdsfrämjande Seniorträffar, alternativt gör hon välfärdsfrämjande hembesök till riskgrupper. Den äldre får då rådgivning, handledning och stöd att utnyttja sina egna resurser för att förbättra livskvaliteten.


Gerd Viklund
Äldrerådgivare/minnesskötare (Smedsby, västra delen av Norra Korsholm och Replot)
Tfn 050 518 1051, säkrast anträffbar kl. 8–9.
gerd.viklund@korsholm.fi

Katarina Ingman
Äldrerådgivare/minnesskötare (östra delen av Korsholm, Kvevlax, Helsingby och Solf)
Tfn 044 424 9133, säkrast anträffbar kl. 8–9.
katarina.ingman@korsholm.fi

Åsa Simons-Nylund
Äldrerådgivare/minnesskötare (Vörå)
Tfn 044 727 1230
asa.simons-nylund@korsholm.fi


Länkar

Minnesklientens vårdkedja enligt gängse vårdrekommendationer 

Äldreomsorg i Korsholm

Minnesförbundet